જે લોકો આપણ ને આપણા કરતા પણ સારી રીતે જાણે તે મિત્રો..એક માત્ર સબંધ જે જન્મ લેતા ની સાથે ના મળે, એમને બનાવવા અને કમાવવા પડે ...

happyfriendshipday

Let's Connect

sm2p0