આમ કવ good night કહ રહ ય છ વ થ sweet ડ ર મ સ Song Written by Gulzar Sahb Composition by Vishal Bharadwaj Sung by Ashaji Suresh Wadkarji From the Movie Satya 1998

#oldhindi #hindi #bollywood #hindisong #vishalbharadwaj #90sbollywood #90sbollywoodhits #gulzar

આમાં કવિ good night કહી રહ્યા છે વિથ sweet ડ્રીમ્સ..

Song Written by Gulzar Sahb
Composition by
Vishal Bharadwaj
Sung by Ashaji & Suresh Wadkarji

From the Movie Satya 1998

#oldhindi #hindi #bollywood #hindisong #vishalbharadwaj #90sbollywood #90sbollywoodhits
#gulzar

આમાં કવિ good night કહી રહ્યા છે વિથ sweet ડ્રીમ્સ.. Song Written by Gulzar Sahb Composition by Vishal Bharadwaj Sung by Ashaji & Suresh Wadkarji From the Movie Satya 1998 #oldhindi #hindi #bollywood #hindisong #vishalbharadwaj #90sbollywood #90sbollywoodhits #gulzar

Let's Connect

sm2p0