આ માર્ચ એન્ડિંગ માં જીવનનું સરવૈયું તપાસવા ની ઇચ્છા થઇ જોયુ તો "પ્રેમ, હુંફ, લાગણી, કર્તવ્યનિષ્ઠા" ના ખાતા જ ગાયબ હતા, "મન ના મુનીમ" ને પુછ્યું, તો કહે સાહેબ વર્ષો થી એની સાથે કોઈ "લેવડ દેવડ" થઈ જ નથી..

Curls & Curves | Ahmedabad’s First Morning Notification On Mirchi Love 104 | Food | Fashion | Life Conversation’s with Hello Hello | Glow & Grow

આ માર્ચ એન્ડિંગ માં જીવનનું સરવૈયું તપાસવા ની ઇચ્છા થઇ જોયુ તો "પ્રેમ, હુંફ, લાગણી, કર્તવ્યનિષ્ઠા" ના ખાતા જ ગાયબ હતા, "મન ના મુનીમ" ને પુછ્યું, તો કહે સાહેબ વર્ષો થી એની સાથે કોઈ "લેવડ દેવડ" થઈ જ નથી..

Let's Connect

sm2p0